Tuesday, 4 February 2014

VIDEO: Warisan yang Dilupakan

Diterbitkan oleh Perzeus James (Zeus) untuk Kaigal.com dengan kerjasama Kavyan. Rakaman video ini dibuat semasa Solidariti Kampung Chetti pada 29 Disember 2014.